Vacatures

Recrewters B.V.

Projectleider Lokaal Gezondheidsbeleid 2025-2028

Zuid-Holland (Part-Time)

Korte Omschrijving

  • Duur: 6 maanden
  • Optie tot verlenging: 2 maal 6 maand(en)
  • Uren per week: 12 tot 20 uur
  • Aantal Professionals: 1
  • Start: 1 juli 2024
  • Opleidingsniveau: WO
  • Regio: Zuid-Holland
  • Verloopt op: donderdag 20 juni 2024
  • Schaal: €4.211 - €5.997  Schaal 11 CAO Gemeenten
  • ZZP: Mogelijk

 

Bij Recrewters vinden we het belangrijk om je te helpen naar de juiste baan op je eigen niveau of liever zelfs hoger. Een baan waar je voldoening uit haalt. Voor degenen die erom vragen zijn er genoeg uitdagende banen. Recrewters is daarnaast ook NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd.

 

Organisatie 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. 

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. 

De afdeling Beleid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt beleid op dat leidt tot regelgeving vastgesteld door college en/of raad.  

Opdracht 
Om deze opdracht te realiseren zoeken wij een ervaren resultaatgerichte projectleider die een nota lokaal gezondheidsbeleid kan opstellen.  

Taken die hier bij horen: 
- Instellen projectwerkgroep. Aanstellen externe projectleider, opstellen projectplan.
- Delen, afstemmen projectplan met afdelingshoofd en portefeuillehouder. Bepalen vervolg afstemmingsmomenten;
- Starbijeenkomst waarin wordt opgehaald waar volgens interne partners (afdeling Beleid, Wijkzaken en het Sociaal Domein) kansen en uitdagingen voor lokaal gezondheidsbeleid liggen en waar ze zelf een rol hebben. Verder worden contactpersonen aangewezen die gedurende het proces namens de afdelingen/teams betrokken blijven;
- Consultatietraject met lokale partners SBJ (SWOP, Bibliotheek Oostland en Jongerenwerk);
- Advisering door GGD Haaglanden gedurende het traject;
- Participatietraject voor inwoners op 3 thema's (3 avonden). Daarbij vragen we ondersteuning van externe partners GGD en Brijder preventie;
- Advisering Adviesraad Sociaal Domein (optioneel);
- Bestuurlijke behandeling in 4e kwartaal 2024 (college) t/m 1e kwartaal 2025 (raad).   

Het plan moet voldoen aan de volgende eisen: 
- Positieve advisering GGD Haaglanden;
- Alle ingebrachte elementen/onderdelen zijn verwerkt;
- In lijn met landelijke (WPG en landelijke gezondheidsthema’s GALA), regionale (IZA/RIGA) en lokale kaders (verbinding met visie op sociaal domein, omgevingsvisie en Brede SPUK plan);
- Participatietraject afgerond;
- In het plan is toegevoegd een uitvoeringsprogramma waarin per activiteit smart is beschreven doel, inhoud, scope qua tijd/doelgroep/geld en verwachte outcome.

We vragen van de kandidaat:  
- Kennis van de lokale en regionale gezondheidssituatie en kennis van GGD-Haaglanden;
- Kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen in het kader van IZA en GALA 
 
Vereisten / knock-outcriteria  
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Projectleider op een landelijk of regionaal gezondheidsthema
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare en inhoudelijke werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering over gezondheidsbeleid
 
Gunningscriteria (weging) 
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het werken met regionale gezondheidspartners, zoals de GGD (20 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van beleidsnota’s (25 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Sociaal Domein binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten)
7. Aantoonbare kennis en ervaring met IZA-GALA en GGD Haaglanden (25 punten). 

Competenties 
- Resultaatgericht;
- Zelfstandigheid; 
- Samenwerken;
- Regisseren; 
- Politiek en bestuurlijk bewustzijn; 
- Communicatieve vaardigheden (zowel in woord als geschrift); 
- Plannen en organiseren;
- Analytisch vermogen; 
- Oordeelsvorming;